ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [Εμείς] (Η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς») Θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντική την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Η προστασία της προσωπικής ζωής όλων των πελατών, των πωλητών, των υπαλλήλων είναι κρίσιμη για τη θεμελίωση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των μερών που συναλλάσσονται μαζί μας. Ελπίζουμε ότι η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρατίθεται παρακάτω λειτουργεί ως ένδειξη της δέσμευσής μας για την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου. Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου περιέχει τους όρους που διέπουν τη συλλογή, την αποθήκευση, τη χρήση, την κοινοποίηση και την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μπορέσετε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται η ιδιωτικότητά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που σας παρέχουμε, σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν διαφωνείτε με το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα μας. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη συμφωνήσει ότι μπορούμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να αποθηκεύουμε και να κοινοποιούμε νομίμως τα στοιχεία σας, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 1. Πληροφορίες για τη συλλογή
  1.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα - ποια είναι αυτά; Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν πρόσωπα εν ζωή που μπορούν να ταυτοποιηθούν από αυτά τα δεδομένα. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με αυτά τα δεδομένα και μόνο, ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή του υπεύθυνου επεξεργασίας ή που είναι πιθανόν να περιέλθουν στην κατοχή του.
  1.2 Ποιον ρόλο αναλαμβάνουμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας; Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας (βλ. τα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω). Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Γνωρίζουμε ότι σας ενδιαφέρει το πώς χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται τα δεδομένα σας, και εκτιμούμε το γεγονός ότι μας εμπιστεύεστε για την προσεκτική και συνετή επεξεργασία τους.
  1.3 Πότε συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα; Μπορούμε, ειδικότερα, να συλλέξουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας:
  • κάθε φορά που εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες (κάθε φορά που συνδέεστε ή κάθε φορά που τις χρησιμοποιείτε)
  • όποτε χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας
  • όποτε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω διαφόρων μεθόδων που σας προσφέρουμε
  1.4 Η δική μας συλλογή προσωπικών δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν συνάπτετε μια σύμβαση μαζί μας, δημιουργείτε λογαριασμό, μεταβαίνετε στον ιστότοπό μας, μας παρέχετε πληροφορίες σε διαδικτυακή φόρμα, ενημερώνετε ή προσθέτετε πληροφορίες στον λογαριασμό σας, ή μας τις παρέχετε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας παράσχετε δεδομένα, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε, εάν η παροχή των υπηρεσιών προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε για διαφόρους σκοπούς, όπως το να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, να προσαρμόσουμε την εμπειρία της εξυπηρέτησης σας ανάλογα με τις ανάγκες σας, και για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας.
 2. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; Επικαιροποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Με την ασφαλή αποθήκευση και καταστροφή τους. Συλλέγοντας και διατηρώντας μόνο τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να σας εξυπηρετήσουμε. Προστατεύοντας τα δεδομένα σας από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση και διασφαλίζοντας τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης.
  • Για να παρέχουμε άλλες υπηρεσίες που ζητήσατε, όπως περιγράφονται κατά τη συλλογή των πληροφοριών. Για να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στα συνεργαζόμενα γραφεία μας σε όλον τον κόσμο, εντός του ομίλου εταιρειών, για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης και γραμματειακής υποστήριξης. Για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια των τεχνολογικών μας συστημάτων στα οποία αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Για σκοπούς νομικής επιβολής και υπεράσπισης των πολιτικών μας και της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας.
  • Για να εντοπίσουμε και να διερευνήσουμε παραβιάσεις δεδομένων, παράνομες δραστηριότητες και απάτη.
  2.1 Υποχρέωση παροχής δεδομένων Δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Όπως σημειώνουμε πιο κάτω, η επιλογή είναι δική σας. Ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι αν δεν λάβουμε ορισμένα δεδομένα από εσάς, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναλάβουμε ορισμένες ή όλες τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας δυνάμει των Όρων των Υπηρεσιών, ή να σας παράσχουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών μας. Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ακολουθώντας τις οδηγίες στη ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» κατωτέρω.
  2.2 Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως αυστηρά εμπιστευτικά, και θα τα κοινοποιούμε μόνο στις κατηγορίες των ληπτών δεδομένων που καταγράφονται κατωτέρω. Κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός της Εταιρείας, μόνο με τη συγκατάθεσή σας, και θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε να μην κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
  • Στις συνδεδεμένες μας εταιρείες εντός του παγκοσμίου ομίλου εταιρειών, προκειμένου να σας παράσχουμε υπηρεσίες όπως η διευκόλυνση της επεξεργασίας και αποστολής της παραγγελίας, για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παραβιάσεων δεδομένων, παρανόμων δραστηριοτήτων, απάτης, και για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα των πληροφοριακών μας συστημάτων.
  • Σε κυβερνητικούς οργανισμούς, δικαστήρια, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη νομική επιβολή και υπεράσπιση των πολιτικών μας ή της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, για να ανταποκριθούμε σε αξιώσεις ή σε απάντηση σε επιβεβαιωμένα αιτήματα στο πλαίσιο κυβερνητικής ή ποινικής διερεύνησης ή εικαζόμενης απάτης ή παράνομης δραστηριότητας που ενδέχεται να στοιχειοθετήσει τη νομική ευθύνη της εταιρείας μας, τη δική σας, ή την ευθύνη οποιουδήποτε άλλου εκ των πελατών μας. Εξυπακούεται ότι, εάν τα δεδομένα σας ζητηθούν από υπηρεσία επιβολής του νόμου που δεν βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε εντολή στην υπηρεσία αυτή να ζητήσει τα δεδομένα από εσάς απευθείας, και σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις βασικές προσωπικές σας πληροφορίες στην εν λόγω υπηρεσία.
  • Σε τρίτους που εμπλέκονται σε νομικές διαδικασίες, αν μας προσκομίσουν δικαστική εντολή ή άλλο παρόμοιο διαδικαστικό έγγραφο που απαιτεί να το πράξουμε.
  2.3 Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας; Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για διάστημα μεγαλύτερο από όσο είναι ευλόγως αναγκαίο για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αν μας παράσχετε, ή έχετε ήδη παράσχει, τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα η συγκατάθεσή σας βρίσκεται σε ισχύ. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απαιτείται για να παράσχουμε τη συνδρομή μας σε κυβερνητικές και δικαστικές έρευνες, για να εγείρουμε ή να στηρίξουμε νομικές αξιώσεις, ή προς τον σκοπό αστικών, ποινικών ή διοικητικών διαδικασιών. Εάν καμία από τις ανωτέρω δικαιολογητικές βάσεις για τη διατήρηση των δεδομένων σας δεν έχει εφαρμογή, θα διαγράψουμε και θα απομακρύνουμε τα δεδομένα σας με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  2.4 Υποκείμενα προσωπικών δεδομένων κάτω των 16 ετών Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας και δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι αν είστε κάτω των 16 ετών, θα χρειαστεί να μας παράσχετε την έγγραφη, υπογεγραμμένη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων σας, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Μπορείτε να λάβετε το έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων (στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω).
 3. Τα δικαιώματα σας και τα προσωπικά σας δεδομένα Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:
  • Το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε
  • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβή ή μη ενημερωμένα
  • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που δεν είναι πλέον αναγκαία η διατήρησή τους από εμάς.
  • Το δικαίωμα να αποσύρετε, ανά πάσα στιγμή, τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις στις οποίες βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας
  • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε τα δεδομένα σας και, όπου είναι δυνατόν, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας και, σε κάθε περίπτωση, αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με αυτοματοποιημένα μέσα.
  • Σε περίπτωση διαφοράς που σχετίζεται με την ακρίβεια ή τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα να ζητήσετε τη θέση περιορισμών στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διαμένετε, ή στο οποίο τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, παρακαλούμε να το πράξετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω). Αφού λάβουμε το αίτημά σας, θα το αξιολογήσουμε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να προχωρήσουμε με αυτό. Υπό ορισμένες περιστάσεις, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να μην επιτρέψουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, ή να αρνηθούμε να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε, να μεταφέρουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 4. Άλλες σημαντικές πληροφορίες
  4.1 Μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκοσμίως, πρέπει να είμαστε σε θέση να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλες χώρες στο πλαίσιο του παγκοσμίου ομίλου εταιρειών μας, για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες και δικαιοδοσίες που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διεθνή αυτή μεταφορά των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζοντας το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται από το νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση μεταφοράς των δεδομένων σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα για την οποία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε αυτό το επίπεδο προστασίας, έχουμε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας IT και έχουμε συνάψει, με την οντότητα στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα, τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων, εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να υποχρεωθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις ασφάλειας, με στόχο, σε κάθε περίπτωση, την ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  4.2 Περαιτέρω επεξεργασία Σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν νέο σκοπό, που δεν καλύπτεται από την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τότε θα σας αποστείλουμε νέα ειδοποίηση, στην οποία θα εξηγούμε τη νέα αυτή χρήση, πριν προβούμε στην περαιτέρω επεξεργασία για τον νέο σκοπό, και στην οποία θα καθορίζεται ο σχετικός νέος σκοπός και οι όροι επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα βρούμε τη νομική βάση για την περαιτέρω επεξεργασία, και όποτε είναι αναγκαίο, θα αναζητούμε την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία.
  4.3 Ασφάλεια Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την εφαρμογή τεχνικών μέτρων, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους κατάχρησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και γνωστοποίησης και απώλειας πρόσβασης. Ορισμένες από τις δικλείδες ασφαλείας που χρησιμοποιούμε, είναι η ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων, η κρυπτογράφηση των δεδομένων, τείχη προστασίας (firewalls) και έλεγχοι της εξουσιοδότησης πρόσβασης των δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την ασφάλεια των δεδομένων σας. Συνεπώς, οι μηχανισμοί ασφαλείας που χρησιμοποιούμε για την προστασία των δεδομένων σας ελέγχονται και επικαιροποιούνται τακτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία έναντι της κατάχρησης. Εάν πιστεύετε ότι η ασφάλεια των δεδομένων σας έχει τεθεί σε κίνδυνο, ή αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που χρησιμοποιούμε για την προστασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας κατωτέρω.
  4.4 Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων Κατά κανόνα, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο αν μας παράσχετε τη ρητή σας συγκατάθεση εκ των προτέρων, π.χ. κατά τη σύναψη σύμβασης ή κατά τη λήψη πληροφοριών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε τη διαβίβαση των δεδομένων που μας παρέχετε, κατά την εγγραφή ή τη συμμετοχή σε έρευνες, για αποθήκευση ή χρήση από εμάς. Εάν συμφωνείτε, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, για παράδειγμα προκειμένου να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Θα προβούμε σε συλλογή, επεξεργασία και χρησιμοποίηση των δεδομένων που μας παρέχετε ρητώς, μόνο για τους σκοπούς που σας έχουμε γνωστοποιήσει και δεν θα τα κοινοποιήσουμε σε τρίτους, ή θα τα κοινοποιήσουμε μόνο με την άδειά σας, εκτός αν η κοινοποίηση αυτή είναι αναγκαία για τη διαπραγμάτευση ή την εκτέλεση μιας σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, αν απαιτείται από τον νόμο ή για τη συμμόρφωση με εντολή κυβερνητικών οργανισμών ή με δικαστική εντολή, αν είναι αναγκαία για την άσκηση ή την επιδίωξη μιας έννομης αξίωσης ή δικαστική υπεράσπιση και, επιπροσθέτως, αν είναι αναγκαία για να αποτραπεί η κατάχρηση ή άλλη παράνομη δραστηριότητα, όπως είναι οι δόλιες επιθέσεις στα συστήματα μας, για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων ή αν διεξάγεται για τυχόν επιπλέον σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες για τις περιστάσεις υπό τις οποίες προβαίνουμε σε γνωστοποίηση των δεδομένων σε τρίτους, θα βρείτε στην ενότητα «Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων» κατωτέρω.
  4.5 Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω; Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, ή αν έχετε παράπονα που θα θέλατε να συζητήσετε μαζί μας, παρακαλούμε να αποστείλετε το αίτημα μας στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση μέσω email [data-protection@inventor.ac]